Var är det förbjudet att vape? I Sverige är användningen av elektroniska cigaretter förbjuden enligt lag i slutna lokaler, i statliga och lika utbildningsinstitutioner, i skolor för återhämtningssamhällen, ungdomskorrigeringsinstitutioner, i arbets-och yrkesutbildningscenter.


Var kan du röka den elektroniska cigaretten?
och vape Inget förbud på offentliga platser, utan att det påverkar möjligheten för utställare eller chefer av hallar och restauranger att ge indikationer på möjligheten eller inte att “vape” offentligt.
Många transportföretag och flygbolag har i stället förbjudit användningen av e-cigaretter från https://vape.se/.
Några av dessa förbud mot användning av e-cigaretter är motiverade av det faktum att rökdetektorer fortfarande kan utlösa, som ett resultat av förångning.